Till umu.se

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet

Människor, organismer och molekyler i samspel

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är en unik satsning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på starka forskningsmiljöer som möter dagens behov av modern forskning för att lösa komplexa frågeställningar. Molekylernas mångfaldiga samspel i organismer och naturen återspeglas i KBC-forskarnas samverkan. Forskare samarbetar över institutions- fakultets- och universitetsgränser inom både specialiserade frågeställningar och i stora strategiska forskningsprojekt. En vetenskaplig samordnare, professor Per Gardeström, koordinerar samverkan tillsammans med en styrgrupp "KBC gruppen" som utgörs av representanter från de medverkande institutionerna.

Teknisk service i huset koordineras av KBC servicechef Erik Ånger, och vid KBC servicecenter får besökare och anställda hjälp med husteknik, access, rumsbokning, tryckning och information om forskning och utbildning vid KBC.

Teknisk service i huset koordineras av KBC service chef Erik Ånger, och vid KBC servicecenter får besökare och anställda hjälp med husteknik, access, rumsbokning, tryckning och information om forskning och utbildning vid KBC.

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är ett av landets starkaste forskningscentra inom naturvetenskap och biologisk medicin och innefattar institutionernerna:

  • ekologi, miljö och geovetenskap
  • fysik
  • medicinsk kemi och biofysik
  • Umeå Plant Science Centre (UPSC) med institutionerna för fysiologisk botanik  (UmU) och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (SLU)
  • Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
  • Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) och delar av institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  • Samt de nära associerade Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

KBC omfattar ca 800 anställda, varav ca 220 forskare och universitetslärare, knappt 200 doktorander och ca 200 postdoktorer. Forskningsinfrastruktur av världsklass samordnas med syfte att skapa så goda vetenskapliga förutsättningar som möjligt för banbrytande forskning. Tillsammans med gemensamma konferenser och workshops, postdoktorandprogram och sociala aktiviteter skapas en stimulerande social och vetenskaplig miljö.

Medarbetare och studenter vid KBC kommer från ca 50 olika länder varför kommunikationen huvudsakligen sker på Engelska. Denna webbsida vänder sig också till internationella forskare, för att informera om vårt utbud av forskning och utbildning och därigenom väcka intresse för vår framgångsrika forskningsmiljö. Därför har vi valt att ha den största delen av informationen på Engelska.

Vår informatör svarar gärna på frågor på både Svenska och Engelska.


Sidansvarig: Eva-Maria Diehl
2016-04-27

Utskriftsversion

Kontakt

Eva-Maria Diehl, kommunikatör
Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90736 Umeå

Tel:  +46 90 786 57 31

Mobil:  +46 730 88 57 31

Kontaktformulär