Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet

Människor, organismer och molekyler i samspel

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är en unik satsning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på starka forskningsmiljöer som möter dagens behov av modern forskning för att lösa komplexa frågeställningar. Molekylernas mångfaldiga samspel i organismer och naturen återspeglas i KBC-forskarnas samverkan. Forskare samarbetar över institutions-, fakultets- och universitetsgränser såväl inom specialiserade frågeställningar som i stora strategiska forskningsprojekt. En vetenskaplig samordnare, professor Stefan Björklund, koordinerar samverkan tillsammans med en styrgrupp – "KBC-gruppen" – som utgörs av representanter från de medverkande institutionerna.

Teknisk service i huset koordineras av KBC:s servicechef Erik Ånger, och vid KBC servicecenter får besökare och anställda hjälp med husteknik, access, rumsbokning, tryckning och information om forskning och utbildning vid KBC.

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är ett av landets starkaste forskningscentra inom naturvetenskap och biologisk medicin och innefattar institutionernerna:

KBC omfattar ungefär 800 anställda, varav cirka 220 forskare och universitetslärare, knappt 200 doktorander och omkring 200 postdoktorer. Forskningsinfrastruktur av världsklass samordnas med syfte att skapa så goda vetenskapliga förutsättningar som möjligt för banbrytande forskning. Tillsammans med gemensamma konferenser och workshops, postdoktorandprogram och sociala aktiviteter skapas en stimulerande social och vetenskaplig miljö.

Medarbetare och studenter vid KBC kommer från ett 50-tal olika länder varför kommunikationen huvudsakligen sker på engelska. Denna webbsida vänder sig också till internationella forskare, för att informera om vårt utbud av forskning och utbildning och därigenom väcka intresse för vår framgångsrika forskningsmiljö. Därför har vi valt att ha den största delen av vår information på engelska

Vår informatör svarar gärna på frågor på både svenska och engelska.


Page Editor: Eva-Maria Diehl

Print page

Kontakt info KBC Comminication Office

KBC Communication Office
info.kbc@umu.se

Visiting Address
KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90736 Umeå

Contact Form

Kontakt info Anna Shevtsova

Anna Shevtsova, PhD, Kommunikatör KBC (50%)
Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Visiting Address
KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90736 Umeå

Mobile:  +46 70 5472672

Contact Form

Kontakt info Anne Honsel

Anne Honsel, PhD, Kommunikatör KBC (25%) och UPSC (75%)
Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitet
90187 Umeå 

Visiting Address
KBC-huset, Linnaeusväg 6, 90736 Umeå

Mobile:  +46 70 285 6657

Contact Form